WITAMY NA STRONIE PRZEDSZKOLA SŁONECZKO W KOTLINIE
Dyrektor Przedszkola - mgr Beata Siudzińska
KRASNALE           MISIE           BIEDRONKI           SMERFY           TYGRYSKI           KUBUSIE           KOTKI          PSZCZÓŁKI
LICZNIK ODWIEDZIN
monitoring pozycji
Staramy się tworzyć przedszkole, w którym każde dziecko jest jednakowo ważne. Chcemy stwarzać taką atmosferę, w której dziecko będzie miało świadomość własnych praw, możliwości i ograniczeń.Uważamy, że mądre, konsekwentne i systematyczne wprowadzenie norm i reguł postępowania pozwoli dziecku na korzystanie ze swobody , która jest jego przywilejem.
Dążymy do uczenia, jak przestrzegać praw innych dzieci i ludzi oraz jak radzić sobie 
w sytuacji łamania tych praw.
W naszym przedszkolu rozwijamy w dzieciach świadomość inności, odmienności każdego człowieka i jednocześnie uczymy tolerancji. Jesteśmy otwarci na potrzeby dzieci 
z różnymi deficytami ale także na wymagania dzieci szybciej i sprawniej rozwijających się.
Cały personel dokłada starań, aby współżycie dzieci w grupie kształtowało się pozytywnie i opierało na życzliwości, wzajemnej empatii. Postawa personelu ułatwia dzieciom zrozumienie praw, obowiązków oraz przywilejów.
W naszym przedszkolu dziecko powinno czuć się bezpiecznie. Wie, że z pełnym zaufaniem moze zwrócić się do każdej dorosłej osoby ze swoimi problemami i oczekiwać pomocy w ich rozwiązaniu.
Rozumiejąc najważniejszą pozycję rodziny w procesie wychowania, nawiązujemy bliski
i ciepły kontakt 
z rodzicami lub opiekunami dziecka. Staramy się wspomagać ich 
w trudnym procesie kształtowania postaw społecznie akceptowanych.