WITAMY NA STRONIE PRZEDSZKOLA SŁONECZKO W KOTLINIE
Dyrektor Przedszkola - mgr Beata Siudzińska
KRASNALE           MISIE           BIEDRONKI           SMERFY           TYGRYSKI           KUBUSIE           KOTKI          PSZCZÓŁKI
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Nazwa projektu
Przedszkole Słoneczko w Kotlinie dla wszystkich dzieci

Nazwa priorytetu i działu
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Beneficjent
Gmina Kotlin

Okres realizacji projektu

1.08.2013 – 30.06.2015

Instytucja, w której złożono wniosek
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Instytucja zarządzająca
Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym 
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu
280 532,00 zł

Kwota dofinansowania ze środków europejskich
238.452,20 zł

Wkład własny
42 079,80 zł

Efekty realizacji projektu
- Utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego dla dzieci 3 i 4-letnich 
   z terenu gminy Kotlin,
- Zapewnienie warunków edukacji przedszkolnej,
- Dostarczenie atrakcyjnych pomocy dydaktycznych służących wszechstronnemu    rozwojowi dzieci
- Organizacja wysokiej jakości zajęd służących rozwojowi dzieci we wszystkich      strefach na najwyższym poziomie,
- Zapewnienie dzieciom opieki i bezpieczeostwa,
- Wspomaganie rodziców w podejmowaniu i realizacji aktywności zawodowej  
- Szerzenie i utrwalanie przekonania o ważności wczesnej edukacji  
  przedszkolnej dla rozwoju dziecka